Menu

spicy   Spicy

Chow Mai Fun or Chow Fun

spicyH1. Singapore Chow Mai Fun $11.25
H2. House Special Chow Mai Fun or Chow Fun $11.25
H3. Shrimp Chow Mai Fun or Chow Fun $10.95
H3a. Beef Chow Mai Fun or Chow Fun $10.95
H4. Chicken Chow Mai Fun or Chow Fun $10.55
H4a. Pork Chow Mai Fun or Chow Fun $10.55
H5. Vegetable Chow Mai Fun or Chow Fun $9.55